Τεχνολογία

science behind music,science,music,μουσική,επιστήμη,μουσικές εφαρμογές,μουσική θεωρία,μουσική τεχνολογία,ήχος,ωφέλη μουσικής,μουσική ιστορία,πολιτισμός,ήχος,μουσικά πειράματα,ψυχολογία

Τι είναι το Sampling;

Τι είναι το sampling? To sampling ή δειγματοληψία στη μουσική είναι η διαδικασία της ηχογράφησης ήχων ή έτοιμων ήχων/μουσικών κομματιών με σκοπό να επαναχρησιμοποιηθούν σε